Sociale Stabiliteit, Werken aan vertrouwen

Publicatiedatum
donderdag 15 december 2022
Hoofdredactie
Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) en Platform JEP
Productie
Experts in Media en Maatschappij (EMMA)
Eindredactie
Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS), Platform JEP en Experts in Media en Maatschappij (EMMA)
Vormgeving
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Leene Communicatie
Fotografie: Marieke Duijsters, SofiaPapageorge/Pixabay
E-mail
ESS@minszw.nl
Internet
http://socialestabiliteit.nl
Telefoon
(070) 333 4555 / (070) 333 4558 (JEP Advieslijn)
Copyright
CC0 1.0 Universal