Maarten van Boekel, Afdelingshoofd Expertise-unit Sociale Stabiliteit
Maarten van Boekel - Afdelingshoofd Expertise-unit Sociale Stabiliteit

‘In 2023 introduceerde de Expertise-unit voor Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de nieuwe netwerkvisie tijdens een grote netwerkbijeenkomst in Utrecht. De dag zelf ademde deze visie al uit: actieve burgers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, gemeenten, professionals en ministeries waren aanwezig, elk met een eigen achtergrond en een eigen perspectief. Om elkaar te ontmoeten, een maatschappelijk vraagstuk te bespreken en van elkaar te leren.

De nieuwe visie op netwerken is nodig om goed aan te sluiten bij de veranderende samenleving. We leven in steeds meer verscheidenheid, in een zogenaamde superdiverse samenleving. Er zijn steeds meer verschillende groepen in de samenleving, waarbij mensen zich aansluiten bij die groep die voor hen het beste gepast is. Mensen laten zich niet meer in een hokje plaatsen, dat bepalen ze zelf.

Die diversiteit maakt het soms ingewikkelder om samen te werken en om beleid te maken: met wie zit je om de tafel en hoe nemen we al die diverse perspectieven in beleid mee? In het interview met Peter Scholten, dat in dit magazine is opgenomen, komt naar voren wat dit vraagt van ons als overheid, maar ook wat voor omslag dit vraagt van de samenleving.

In de nieuwe visie stellen we de maatschappelijke opgave centraal. Wie is er nodig om het vraagstuk te agenderen en op te pakken? Welke perspectieven zijn nodig? Gaat het om de preventie van radicalisering? Dan zijn bijvoorbeeld gemeenten, professionals en deskundigen interessant. Maar ook jongeren, wat hebben zij nodig? Soms is het nodig om enkel met etnische of religieuze netwerken te werken. Dat doen we als het vraagstuk hierom vraagt.

Daarnaast werken we aan een online platform, zodat we ook op een snelle en eenvoudige manier met anderen over bepaalde vraagstukken kunnen doorpraten. Het platform biedt ook de mogelijkheid om elkaar sneller op de hoogte te brengen van kennisproducten en om uitkomsten van gesprekken terug te koppelen. Uiteindelijk gaat het erom dat we elkaar snel kunnen vinden en dat we makkelijk met elkaar in gesprek kunnen gaan.

De komende tijd gaat ESS met onder andere (maatschappelijke) organisaties, gemeenten en professionals bespreken hoe we op welke vraagstukken willen samenwerken. Wat verwachten we van elkaar? Wie heeft hierin welke rol en hoe houden we elkaar op de hoogte? Ben je hierin geïnteresseerd, laat dit dan weten! Met deze afspraken bouwen we verder aan het platform, om zo binnenkort de eerste vraagstukken te agenderen.

Verder is er in dit online magazine over het thema Netwerken aandacht voor hoe gemeenten en professionals elkaar op dit gebied weten te vinden. Zo helpt in Tilburg een Adviesraad van inburgeraars de gemeente om met de verschillende doelgroepen in contact te komen en hun stem te vertalen. ‘Wij kennen de mensen, spreken hun eigen taal en dat is eigenlijk de sleutel naar de harten.’ En leest u hoe Somalische millennials graag met andere netwerken in verbinding staan, maar ook elkaar ‘willen inspireren, helpen, verbinden en inspirerende rolmodellen naar voren willen brengen.’

Ik wens u veel leesplezier.

Maarten van Boekel - Afdelingshoofd Expertise-unit Sociale Stabiliteit