Somali Millennials, een platform opgericht door millennials met Somalische roots, verbindt en inspireert. Wat begon als een eenmalig lokaal evenement voor tweedegeneratie Somaliërs uit de buurt van Eindhoven, is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk platform met internationale ambities. ‘We hebben allemaal Somalische roots maar tegelijkertijd zijn we ook allemaal individuen met eigen talenten.’

Aamina Hassan, voorzitter en medeoprichter van de Somali Millennials, vertelt dat het haar moeder was die het idee opperde. ‘Ze zei dat het misschien nuttig zou zijn voor mij om andere Somalische generatiegenoten te ontmoeten. Ik kende namelijk vrijwel geen leeftijdgenoten met dezelfde roots. We gaan door dezelfde dingen heen, hebben voor een groot deel dezelfde opvoeding en die herkenning kan heel fijn zijn.’ En zo gebeurde het; het platform Somali Millennials was geboren. ‘Nu zijn we een structureel platform en hebben we als doel om elkaar te inspireren, te helpen, te verbinden en inspirerende rolmodellen naar voren te brengen. En tegelijkertijd breiden we allemaal ons netwerk uit.’

De leden van het platform komen regelmatig bijeen

‘We gaan door dezelfde dingen heen, hebben voor een groot deel dezelfde opvoeding en die herkenning kan heel fijn zijn.’

Herkenning helpt enorm

Met enige regelmaat organiseert het platform evenementen waar twintigers en dertigers met een vooral Somalische achtergrond bij elkaar komen. Hassan: ‘We praten dan over zaken als hoe je de maatschappelijk ladder beklimt. We nodigen bijvoorbeeld een advocaat, directeur, zzp’er of arts met Somalische roots uit. Zij vertellen hoe ze zijn gekomen waar ze nu zijn. Die herkenning van die etnische achtergrond helpt enorm. Je denkt toch, als zij zo succesvol kunnen zijn, dan kan ik dat ook.’

Nadia Maalim, bestuurslid en medeoprichter van de Somali Millennials, heeft dezelfde ervaring: ‘Over Nederlandse Somaliërs werd in de kranten best wel negatief geschreven. Nu weet ik dat er veel positieve voorbeelden van succesvolle personen in de Somalische gemeenschap zijn. Dat vind ik heel inspirerend en hopelijk anderen ook.’

‘We nodigen bijvoorbeeld een advocaat, directeur, zzp’er of arts met Somalische roots uit. Die herkenning van die etnische achtergrond helpt enorm. Je denkt toch, als zij zo succesvol kunnen zijn, dan kan ik dat ook.’

Kruisbestuiving netwerken

Naast bijeenkomsten met rolmodellen, maken de Somali Millennials ook podcasts en leggen ze bewust verbindingen met andere organisaties door samen evenementen te organiseren. Zo namen ze deel aan het nieuwe kennisnetwerk van ESS en organiseerden ze dit jaar samen met de islamitische studentenvereniging uit Tilburg een iftar. De bestuursleden beschrijven het netwerk van Somali Millennials als fluïde; iedereen heeft zijn eigen netwerk en afhankelijk van het onderwerp van een evenement worden mensen bij elkaar gebracht. Tijdens die evenementen vindt de kruisbestuiving plaats tussen de verschillende netwerken. 

Hassan vergelijkt het maar met haar eigen situatie: ‘Persoonlijk zit ik in zoveel verschillende netwerken, van bijvoorbeeld studie en werk. In het ene netwerk leer ik iets. Dat neem ik weer mee naar een ander netwerk waarin ik ook zit. Dat mixt voor mijn gevoel heel erg. Zo had ESS een uitvraag naar waar jongeren tegenaan lopen en wat ze wel goed vinden gaan. De uitkomsten hiervan hebben we uiteindelijk ook kunnen verwerken bij Somali Millennials.’ 

Gemeenschap en individu

Het netwerk van de Somali Millennials lijkt misschien niet helemaal te stroken met de nieuwe netwerkvisie van de ESS. Waar netwerken vanuit de nieuwe visie van de ESS niet langer worden gevormd langs etnische of religieuze lijnen, doen de Somali Millennials dat juist wel. Hassan: ‘Inderdaad, we hebben allemaal Somalische roots en dat bindt ons. Maar tegelijkertijd zijn we ook allemaal individuen en dus heel verschillend. We hebben allemaal andere eigenschappen en talenten. Daar vind je connecties en overeenkomsten met allemaal verschillende mensen.’ En daarmee is ons fluïde netwerk juist een mooi voorbeeld van de nieuwe netwerkvisie. ESS betrekt het platform dan ook met enige regelmaat bij thematische bijeenkomsten van partners. 

‘De herkenning van de Somalische roots is soms erg fijn, maar we hebben ook gelijkenissen op veel andere vlakken en dat verschilt van persoon tot persoon. We zijn individueler dan de generatie van onze ouders, maar we denken wel ook nog als een groep. We zien daaruit namelijk mooie dingen voortkomen. We zijn er voor elkaar en helpen elkaar.’

‘Het klopt dat er problemen zijn die individuen hebben, maar deze problemen worden snel geprojecteerd op de gehele Somalische gemeenschap. Terwijl dit moet gezien worden als een probleem dat een individu heeft, die ook op individueel niveau moet worden geholpen.’

Positieve representatie

Ikraam Maalim, ook bestuurslid, onderschrijft het belang hiervan: ‘Die positieve representatie vind ik heel belangrijk. Zo was bijvoorbeeld Abdulgawi Yusuf tussen 2018 en 2021 president van het Internationaal Gerechtshof. Het is opmerkelijk dat maar weinig mensen, met name onder de Somaliërs, bekend zijn met zijn werk. Een dergelijke vertegenwoordiging is van onschatbare waarde en draagt bij aan het vergroten van bewustzijn en erkenning voor zijn prestaties.’

Voorheen werd er vaak (onterecht) negatief geschreven over Somaliërs in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan het onterechte gerichte fraudeonderzoek onder Somaliërs in 2003 en het mediabeeld dat Somalische ouders vooral een uitkering hebben. Als je verder kijkt, zie je vaak dat dat komt door taalproblemen en oorlogstrauma’s en dat de kinderen in dat gezin vaak hard werken en goed studeren. Daarom is een platform als Somali Millennials zo belangrijk. We hopen bij te dragen aan een positief beeld van Nederlandse Somaliërs.’

‘Een Somalisch probleem’

En alhoewel Somali Millennials graag een open netwerk is, waar iedereen welkom is, ziet de buitenwereld dat soms nog anders. Zo werd het platform enige tijd geleden nog benaderd door een organisatie die vond dat ‘de Somalische gemeenschap’ een probleem had. Hassan: ‘Er was een (mentaal) probleem met Somalische ouderen dat wij als stichting niet zelf kunnen ‘oplossen’. We zijn hier namelijk niet voor bevoegd. Dit was echt een vraag vanuit de oude netwerkgedachte. Zo van: het is een Somalisch probleem, dus we kloppen aan bij de Somalische vereniging. Hiervoor moet je juist maatschappelijke werkers inschakelen!’

Nadia Maalim vult aan: ‘Het klopt dat er problemen zijn die individuen hebben maar deze problemen worden snel geprojecteerd op de gehele Somalische gemeenschap. Terwijl dit moet gezien worden als een probleem dat een individu heeft en die ook op individueel niveau geholpen moet worden. Je moet niet alle Somaliërs over een kam scheren, want de diversiteit binnen onze gemeenschap is enorm.’

Somali Millennials vindt het belangrijk om de eigen stem te laten horen, jongeren te laten deelnemen. Dat is ook belangrijk voor de eigen identiteitsontwikkeling. Deze ideeën sluiten goed aan bij de netwerkvisie van ESS om meer perspectieven mee te nemen. Hassan: ‘Het is belangrijk dat we dynamisch blijven. We moeten goed blijven luisteren naar de volgende generatie; wat vinden zij interessant? Wat houdt die jongeren bezig? Daarop moeten we voortborduren.’