.

Rabiaa Bouhalhoul, coördinerend adviseur bij de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rabiaa Bouhalhoul, coördinerend adviseur bij de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS), weet uit eigen ervaring hoe uitdagend het voor gemeenteambtenaren is om in coronatijd te werken aan complexe dossiers, zoals de preventie van radicalisering en polarisatie. Dit magazine laat zien hoe het sociaal domein en het veiligheidsdomein samenwerken terwijl de maatschappelijke opgave steeds verandert.

‘Wat werkt nou echt als het sociaal en het veiligheidsdomein samenwerken op de thema’s radicalisering en polarisatie? Die vraag stond centraal in de verkenning "Samen de krachten bundelen", uitgevoerd door Platform JEP en de ESS. Hierbij hebben we bij vijf gemeenten de lokale vragen en behoeften in beeld gebracht. De lessen die we geleerd hebben, vindt u in dit magazine, dat speciaal bedoeld is voor beleidsmakers en uitvoerende professionals.

De verkenning laat zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Het was een gezamenlijke zoektocht om de dynamiek te begrijpen waarmee beide domeinen te maken hebben. En om te kijken hoe we daarin met elkaar kunnen bewegen. Dat is hard nodig, want radicalisering en polarisatie voorkomen is een complex vraagstuk, waarbij de lokale context een grote rol speelt.

Het magazine laat valkuilen zien, maar ook goede voorbeelden. Het zet de vragen centraal die precies beantwoord moeten worden. Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat het oké is om het even niet te weten. Laten we dilemma’s en problemen waar we tegenaan lopen vooral met elkaar te delen. Het proces van radicalisering en polarisatie verandert continu; dat vergt meebewegen en reflectie op het eigen handelen.

Daarom is het van belang om het vraagstuk vanuit meerdere perspectieven in kaart te brengen. De reconstructie over gedeeld eigenaarschap in de gemeente Eindhoven illustreert hoe dat in de praktijk gaat. Ik vind dit geweldig, want het leidt tot een meervoudig perspectief op de opgave, waardoor uiteindelijk een breed gedragen oplossing tot stand komt.

In het artikel over het preventieclassificatiemodel van Amy-Jane Gielen wordt duidelijk dat het sociaal domein onmisbaar is in de preventie. Organisatieadviseur Saskia Tjepkema geeft tips over het gebruik van taal als u wilt samenwerken met collega’s uit een ander domein. Huub Egberink, veiligheidsambtenaar, en Malika el Mouridi, teammanager Update Arnhem, vertellen waarom zij in Enschede en Arnhem de urgentie voelen om zich bezig te houden met het voorkomen van radicalisering en polarisatie.

Graag wil ik de vijf pilotgemeenten – Eindhoven, Enschede, Arnhem, Heerlen en Maastricht – hartelijk danken voor de mooie samenwerking die tot nieuwe inzichten over urgentie, eigenaarschap, taal en perspectief, en visie en regie heeft geleid. Die inzichten hebben wij gebundeld in dit magazine, dat we afsluiten met een paar kleine acties die een groot effect kunnen hebben op de wijze van samenwerken. We hopen dat dit magazine u helpt om op integrale wijze aan de slag te gaan met de preventie van radicalisering en extremisme. Wat gaat u vanaf morgen anders doen om radicalisering te voorkomen?’

Luistertip

Over ruimte voor fouten, vragen, twijfel en nieuwsgierigheid heeft Platform JEP de podcast ‘Wat als ik het mis heb?’ uitgebracht. In buurtcentrum De Rietwijker ging JEP-adviseur Nora Hammidi in gesprek met innovatiedeskundige Suzanne Verdonschot, sportbuurtwerker Khalid Heyouf, en Annebregt Dijkman, deskundige in professionalisering en radicalisering.