Sociale Stabiliteit, Preventie radicalisering

Publicatiedatum
dinsdag 05 april 2022
Hoofdredactie
Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) en Experts in Media en Maatschappij (EMMA)
Productie
Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS)
Eindredactie
Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) en Experts in Media en Maatschappij (EMMA)
Vormgeving
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Experts in Media en Maatschappij (EMMA)
Fotografie: Valerie Kuypers, David Rozing, Eelk.nl
E-mail
ESS@minszw.nl
Internet
http://socialestabiliteit.nl
Telefoon
(070) 333 4555
Copyright
CC0 1.0 Universal